Hỗ trợ trực tuyến

UCMAS dành cho trẻ 8 - 14 tuổi

05:39 06/07/2024

Chương trình "Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS" dành cho lứa tuổi từ 8 - 14 tuổi giúp trẻ làm quen và thực hành thành thạo với những phép tính từ đơn giản đến phức tạp (cộng trừ, nhân chia cho đến khai căn bậc 2).

ucmas-danh-cho-tre-7-14-tuoi

10 Cấp độ chương trình UCMAS dành cho lứa tuổi từ 8 -14:

Các “bài tập thể dục não bộ” mỗi ngày, bao gồm 10 cấp độ từ dễ đến khó phù hợp với trẻ lứa tuổi từ 8 - 14 giúp trẻ rèn luyện trí não thông qua công cụ bàn tính số học UCMAS. Đồng thời phát triển 5 kỹ năng: quan sát, hình dung tưởng tượng, tập trung, ghi nhớ và tính toán siêu nhanh cho bé.

danh-cho-lua-tuoi-tieu-hoc

Cấp độ Cơ bản

Đây là cấp độ đầu tiên của chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS” dành cho lứa tuổi từ 8 tuổi trở lên. Mọi phần tính toán của học sinh đều bắt buộc phải làm trên bàn tính. Học sinh thực hiện nhanh và chính xác các thao tác cơ bản trên bàn tính sẽ là nền tảng cho các phần tính toán sau này.

Ở cấp độ này, học sinh được:

-         Tìm hiểu về bàn tính.

-         Nhận biết số trên bàn tính.

-         Học cộng và trừ trực tiếp (cộng trừ không công thức)

-         Học các công thức bạn nhỏ cộng và trừ (SF+, SF-): 8 công thức

-         Học các công thức bạn lớn cộng và trừ (BF+, MF+): 18 công thức

Cấp độ Sơ cấp A

Ở cấp độ này, học sinh sẽ hoàn thiện 34 công thức của chương trình và các chủ đề: + 50, -50, +100 và -100. Ngoài ra, học sinh còn được làm quen với cộng trừ các phép tính có 2 chữ số và tính tư duy. Đây là cấp độ rất quan trọng trong chương trình UCMAS, là bước đệm giúp học sinh có thể làm tất cả các phép tính cộng trừ.

-         Luyện tập bàn tính

          Học các công thức bạn lớn và gia đình hỗn hợp trừ (BF-, MF-): 14 công thức

          Học 4 chủ đề: +50, -50, +100 và -100

          Nâng cao khả năng tính toán, thao tác trên bàn tính với các bài luyện tập thao tác tay (cộng, trừ liên tiếp)

          Luyện tập nâng cao với các phép tính 1-2 chữ số.

-         Tính tư duy

          Giới thiệu khái niệm và hình thức tính tư duy

          Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3 dòng.

Cấp độ Sơ cấp B

Đây là cấp độ tập trung vào luyện tập cộng trừ với các phép tính có nhiều chữ số và nhiều dòng; đồng thời giới thiệu bảng cửu chương – tiền đề cho nội dung học nhân trên bàn tính ở cấp độ tiếp theo. Do đó, việc thuộc bảng cửu chương là yêu cầu bắt buộc sau khi học sinh hoàn thành cấp độ này. 

Nội dung cụ thể:

-         Giới thiệu Bảng cửu chương. (đạt yêu cầu 20 phép nhân bảng cửu chương/ 30 giây)

-         Luyện tập trên bàn tính

          Tăng tốc độ và độ chính xác khi thực hiện trên bàn tính

          Thực hiện các phép tính số hạng có 2-3 chữ số

-         Luyện tập tính tư duy

Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 5 dòng và 1-2 chữ số 3 dòng.

Cấp độ Trung cấp A

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được học một phần mới: Nhân trên bàn tính (số có 2 chữ số nhân số có 1 chữ số - 2x1) và sau khi làm thành thạo sẽ chuyển sang nhân tư duy. 

Nội dung cụ thể:

-         Giới thiệu Nhân và Chia

-         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với 2 chữ số 7 dòng, 1-2 chữ số 8 dòng, 3 chữ số 5 dòng

          2 x 1

          2 ÷ 1

-         Tính tư duy:

          Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 7 dòng và 2 chữ số 3 dòng

          Nhân 2 x1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

Cấp độ Trung cấp B

Cấp độ này, học sinh tiếp tục học một nội dung mới là phép chia: số có 3 chữ số chia cho số có 1 chữ số (3÷1). 

Nội dung cụ thể:

-         Giới thiệu về mượn và phép tính cộng trừ âm.

-         Luyện tập trên bàn tính.

          Cộng trừ với phép tính 1-3 chữ số 10 dòng, 2 chữ số 10 dòng và 4 chữ số 4 dòng

          3 × 1

          3 ÷ 1

-         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 9 dòng và 2 chữ số 4 – 5 dòng (đạt yêu cầu 12 phép tính/ 1 phút)

          3 × 1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

          3 ÷ 1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

Cấp đô Cao cấp A và B

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được giới thiệu và luyện tập nâng cao tất cả các kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia phức tạp hơn. 

Nội dung cụ thể:

-         Giới thiệu Số thập phân, cộng trừ số thập phân.

-         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với phép tính 2-4 chữ số 15 dòng và 5 chữ số 8 dòng

          2 × 2

          4 ÷ 2

-         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 2 chữ số 10 dòng, 2-3 chữ số 10 dòng

          2 × 2 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

          4 ÷ 2 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 1 phút 10 giây)

Cấp độ Nâng cao

Đây là cấp độ có sự phức tạp và yêu cầu cao. Ở cấp độ này, học sinh được:

-         Giới thiệu Phần trăm và Bình phương

-         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với phép tính 3-4 chữ số 10 dòng, 4 chữ số 10 dòng (có dấu thập phân) và 5-6 chữ số 9 dòng

          3 × 2

          5 ÷ 2, 5 ÷ 3

-         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 3-4 chữ số 10 dòng

          3 × 2

          5 ÷ 2, 5 ÷ 3

Cấp độ Xuất sắc A và B

Đây là 2 cấp độ học mang tính chất duy trì và nâng cao. Học sinh sẽ được luyện tập với các dạng bài tập đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn cao độ.

Nội dung cụ thể:

-         Giới thiệu Khai căn bậc 2

-         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với phép tính 3-6 chữ số 15 dòng (có dấu thập phân)

          3 × 3, 4 x 2 (có thập phân)

          6 ÷ 3, 7 ÷ 3 (có thập phân)

-         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 4 chữ số 10 dòng (có dấu thập phân)

          3 × 3, 4 x 2 (có thập phân)

          6 ÷ 3, 7 ÷ 3 (có thập phân)
 

HỌC PHÍ NIÊM YẾT THAM KHẢO: 5.000.000đ / khóa
 
Các phụ huynh quan tâm và muốn cho con theo học Chương trình “Bàn tính & Số học trí tuệ UCMAS” có thể liên hệ Hotline 0967868623 hoặc để lại thông tin để được đội ngũ UCMAS tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Tìm hiểu thêm hệ thống cấp độ chi tiết tại đây

Cấp độ Cơ bản

Đây là cấp độ đầu tiên của chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS” dành cho lứa tuổi từ 7 tuổi trở lên. Mọi phần tính toán của học sinh đều bắt buộc phải làm trên bàn tính. Học sinh thực hiện nhanh và chính xác các thao tác cơ bản trên bàn tính sẽ là nền tảng cho các phần tính toán sau này.

Ở cấp độ này, học sinh được:

-         Tìm hiểu về bàn tính.

-         Nhận biết số trên bàn tính.

-         Học cộng và trừ trực tiếp (cộng trừ không công thức)

-         Học các công thức bạn nhỏ cộng và trừ (SF+, SF-): 8 công thức

-         Học các công thức bạn lớn và gia đình hỗn hợp cộng (BF+, MF+): 12 công thức

Các phụ huynh quan tâm và muốn cho con theo học Chương trình “Bàn tính & Số học trí tuệ UCMAS” có thể liên hệ Hotline 0967868623 hoặc để lại thông tin để được đội ngũ UCMAS tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Cấp độ Sơ cấp A

Ở cấp độ này, học sinh sẽ hoàn thiện 34 công thức của chương trình và các chủ đề: + 50, -50, +100 và -100. Ngoài ra, học sinh còn được làm quen với cộng trừ các phép tính có 2 chữ số và tính tư duy. Đây là cấp độ rất quan trọng trong chương trình UCMAS, là bước đệm giúp học sinh có thể làm tất cả các phép tính cộng trừ.

-         Luyện tập bàn tính

          Học các công thức bạn lớn và gia đình hỗn hợp trừ (BF-, MF-): 14 công thức

          Học 4 chủ đề: +50, -50, +100 và -100

          Nâng cao khả năng tính toán, thao tác trên bàn tính với các bài luyện tập thao tác tay (cộng, trừ liên tiếp)

          Luyện tập nâng cao với các phép tính 1-2 chữ số.

-         Tính tư duy

          Giới thiệu khái niệm và hình thức tính tư duy

          Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3 dòng.

Các phụ huynh quan tâm và muốn cho con theo học Chương trình “Bàn tính & Số học trí tuệ UCMAS” có thể liên hệ Hotline 0967868623 hoặc để lại thông tin để được đội ngũ UCMAS tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Cấp độ Sơ cấp B

Đây là cấp độ tập trung vào luyện tập cộng trừ với các phép tính có nhiều chữ số và nhiều dòng; đồng thời giới thiệu bảng cửu chương – tiền đề cho nội dung học nhân trên bàn tính ở cấp độ tiếp theo. Do đó, việc thuộc bảng cửu chương là yêu cầu bắt buộc sau khi học sinh hoàn thành cấp độ này.

Nội dung cụ thể:

-         Giới thiệu Bảng cửu chương. (đạt yêu cầu 20 phép nhân bảng cửu chương/ 30 giây)

-         Luyện tập trên bàn tính

          Tăng tốc độ và độ chính xác khi thực hiện trên bàn tính

          Thực hiện các phép tính số hạng có 2-3 chữ số

-         Luyện tập tính tư duy

Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 5 dòng và 1-2 chữ số 3 dòng.

Các phụ huynh quan tâm và muốn cho con theo học Chương trình “Bàn tính & Số học trí tuệ UCMAS” có thể liên hệ Hotline 0967868623 hoặc để lại thông tin để được đội ngũ UCMAS tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Cấp độ Trung cấp A

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được học một phần mới: Nhân trên bàn tính (số có 2 chữ số nhân số có 1 chữ số - 2x1) và sau khi làm thành thạo sẽ chuyển sang nhân tư duy.

Nội dung cụ thể:

-         Giới thiệu Nhân và Chia

-         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với 2 chữ số 7 dòng, 1-2 chữ số 8 dòng, 3 chữ số 5 dòng

          2 x 1

          2 ÷ 1

-         Tính tư duy:

          Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 7 dòng và 2 chữ số 3 dòng

          Nhân 2 x1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

Các phụ huynh quan tâm và muốn cho con theo học Chương trình “Bàn tính & Số học trí tuệ UCMAS” có thể liên hệ Hotline 0967868623 hoặc để lại thông tin để được đội ngũ UCMAS tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Cấp độ Trung cấp B

Cấp độ này, học sinh tiếp tục học một nội dung mới là phép chia: số có 3 chữ số chia cho số có 1 chữ số (3÷1).

Nội dung cụ thể:

-         Giới thiệu về mượn và phép tính cộng trừ âm.

-         Luyện tập trên bàn tính.

          Cộng trừ với phép tính 1-3 chữ số 10 dòng, 2 chữ số 10 dòng và 4 chữ số 4 dòng

          3 × 1

          3 ÷ 1

-         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 1 chữ số 9 dòng và 2 chữ số 4 – 5 dòng (đạt yêu cầu 12 phép tính/ 1 phút)

          3 × 1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

          3 ÷ 1 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

Các phụ huynh quan tâm và muốn cho con theo học Chương trình “Bàn tính & Số học trí tuệ UCMAS” có thể liên hệ Hotline 0967868623 hoặc để lại thông tin để được đội ngũ UCMAS tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Cấp độ Cao cấp B

Ở cấp độ này, học sinh sẽ được giới thiệu và luyện tập nâng cao tất cả các kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia phức tạp hơn.

Nội dung cụ thể:

-         Giới thiệu Số thập phân, cộng trừ số thập phân.

-         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với phép tính 2-4 chữ số 15 dòng và 5 chữ số 8 dòng

          2 × 2

          4 ÷ 2

-         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 2 chữ số 10 dòng, 2-3 chữ số 10 dòng

          2 × 2 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 50 giây)

          4 ÷ 2 (đạt yêu cầu 20 phép tính/ 1 phút 10 giây)

Các phụ huynh quan tâm và muốn cho con theo học Chương trình “Bàn tính & Số học trí tuệ UCMAS” có thể liên hệ Hotline 0967868623 hoặc để lại thông tin để được đội ngũ UCMAS tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Cấp độ Nâng cao

Đây là cấp độ có sự phức tạp và yêu cầu cao. Ở cấp độ này, học sinh được:

-         Giới thiệu Phần trăm và Bình phương

-         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với phép tính 3-4 chữ số 10 dòng, 4 chữ số 10 dòng (có dấu thập phân) và 5-6 chữ số 9 dòng

          3 × 2

          5 ÷ 2, 5 ÷ 3

-         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 3-4 chữ số 10 dòng

          3 × 2

          5 ÷ 2, 5 ÷ 3

Các phụ huynh quan tâm và muốn cho con theo học Chương trình “Bàn tính & Số học trí tuệ UCMAS” có thể liên hệ Hotline 0967868623 hoặc để lại thông tin để được đội ngũ UCMAS tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Cấp độ Xuất sắc A và B

Đây là 2 cấp độ học mang tính chất duy trì và nâng cao. Học sinh sẽ được luyện tập với các dạng bài tập đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn cao độ.

Nội dung cụ thể:

-         Giới thiệu Khai căn bậc 2

-         Luyện tập trên bàn tính

          Cộng trừ với phép tính 3-6 chữ số 15 dòng (có dấu thập phân)

          3 × 3, 4 x 2 (có thập phân)

          6 ÷ 3, 7 ÷ 3 (có thập phân)

-         Tính tư duy

          Tập trung vào luyện tính tư duy 4 chữ số 10 dòng (có dấu thập phân)

          3 × 3, 4 x 2 (có thập phân)

          6 ÷ 3, 7 ÷ 3 (có thập phân)

Các phụ huynh quan tâm và muốn cho con theo học Chương trình “Bàn tính & Số học trí tuệ UCMAS” có thể liên hệ Hotline 0967868623 hoặc để lại thông tin để được đội ngũ UCMAS tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá
Đánh giá trung bình dựa trên 3 lượt đánh giá
3.0
 • 5 sao
  (2)
 • 4 sao
  (0)
 • 3 sao
  (0)
 • 2 sao
  (0)
 • 1 sao
  (1)
Vui lòng đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi
Nhận xét
Chọn ảnh đại diện (.png,.jpg,.jpeg,.gif)
UCMAS Việt Nam | Chương trình bàn tính và số học trí tuệ ucmas-danh-cho-tre-8-14-tuoi Average rating: 3.0 3
Nguyễn Trình Tiến
19:58:58 12/07/2023

tôi chất chơi vl

Pham Thi Tra
19:58:58 12/07/2023

Liên hệ để đặt lớp

tạ lê hoàng
19:58:58 12/07/2023

đúng thật là bổ ích!

Trong quá trình tìm hiểu và đăng ký học cho Học sinh, Quý khách cần tư vấn vui lòng gửi thông tin để UCMAS hỗ trợ nhanh nhất
Nếu cần tư vấn nhanh vui lòng gọi đến: 0967868623

Hình ảnh liên quan đến cấp độ cho lứa tuổi 7 - 14 tuổi

Cảm nhận phụ huynh về chương trình UCMAS cho lứa tuổi 7 - 14 tuổi

Bich Ngoc

Phụ huynh bé Nhật Nam - Trung tâm UCMAS Linh Đàm, Hà Nội
Sau khi học tại UCMAS, con tôi không chỉ cả thiện khả năng tính toán mà còn tăng sự tập trung cũng như phản xa. Cảm ơn chương trình UCMAS đã giúp đỡ con trong suốt thời gian qua
Đọc tiếp

Trịnh Duy Đức

Phụ huynh bé Trịnh Hải Đăng, Trung tâm UCMAS Phương Mai, Hà Nội
Nhìn thấy con vui vẻ khi được thi đấu với hàng trăm bạn nhỏ tại kì thi HSG QG, tôi rất cảm ơn Trung Tâm UCMAS. Nhờ chương trình, con đã trưởng thành hơn, tự tin hơn khi được cọ xát với bạn bè khắp cả nước.
Đọc tiếp

Lê Phương Anh

Phụ huynh bé Bảo Uyên, Trung tâm UCMAS Lạc Trung, Hà Nội
Bắt đầu học UCMAS từ khi còn chưa biết chữ, Bảo Uyên bây giờ đã biết tính các phép toán khó. Gia đình xin cảm ơn toàn thể các thầy cô của chương trình UCMAS
Đọc tiếp

Linda Nguyen

Phụ huynh bé Gia Hân, Gia Bảo - Trung tâm UCMAS Đông Anh, Hà Nội
Đã 2 năm học tại UCMAS, hai cháu Gia Hân, Gia Bảo nhà tôi đã tự tin hơn, chăm chỉ hơn, tập trung hơn. Tất cả đều là nhờ sự dạy dỗ tận tình, nhiệt huyết của các thầy cô giáo tại UCMAS. Cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ con suốt thời gian qua
Đọc tiếp

Tam Nguyen

Phụ huynh bé Quỳnh Mai- Trung tâm UCMAS Hà Đông, Hà Nội
Đây là lần thứ hai tôi đưa con đi thi HSG QG chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS”, lần đầu tiên là vào năm ngoái chỉ có cháu lớn, năm nay có thêm cháu thứ 2 cũng tham gia kỳ thi.
Đọc tiếp

Đào Thị Thủy

Phụ huynh bé Văn Trung- Trung tâm UCMAS Phượng Dực, Hà Nội
Sau một thời gian cho cháu lớn tham gia chương trình “Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS” tôi nhận thấy kết quả rất tốt, con tự tin hơn trong học tập, tiến bộ vượt bậc trong khả năng tư duy và được cô giáo ở trường đánh giá rất cao. Chính vì vậy, tôi đã quyết định cho cả 3 cháu nhà tôi theo học UCMAS. Đưa các con tham gia thi để cọ xát và làm quen với môi trường thi cử là chính nên mặc dù hai con không có giải nhưng gia đình vẫn rất phấn khởi. Cảm ơn các cô giáo ở Trung tâm UCMAS đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ các con tôi trong kì thi HSG Quốc gia vừa qua. Chúc Trung tâm UCMAS nói riêng và chương trình UCMAS nói chung sẽ luôn tạo được sự tin yêu của phụ huynh và ngày càng có nhiều học sinh tham gia để rèn luyện và phát triển khả năng tư duy.
Đọc tiếp