Hỗ trợ trực tuyến

Ghi danh vào sách Kỷ lục Thế giới LIMCA 2013

04:00 20/06/2018

Sách kỷ lục Thế giới LIMCA ghi nhận kỷ lục được xác lập bởi học sinh Mayank Nema (sinh ngày 05/07/2997) giải được 10 phép tính tư duy cộng 10 số 10 dòng trong vòng 2 phút 05 giây. Kỷ lục được thực hiện tại Vijayawada vào 18/06/2012.

ghi-danh-vao-sach-ky-luc-the-gioi-limca-2013