Hỗ trợ trực tuyến

UCMAS Việt Nam cải tiến phương pháp học

11:22 18/07/2018
Chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ” phát triển phương pháp “Two hands Six fingers” với công cụ bàn tính gẩy (Sử dụng 2 bàn tay và 6 ngón)