Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký kinh doanh giáo dục

28/01/2019 - 04:05

Trước khi mở một cơ sở kinh doanh giáo dục, bạn sẽ cần thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh giáo dục theo yêu cầu của pháp luật. Nếu không hoàn hiện các thủ tục đăng ký, cơ sở của bạn sẽ không có đủ tư cách pháp lý để hoạt động và có thể bị yêu cầu đóng của bất kỳ lúc nào.

Dưới đây là một số thông tin về các giấy tờ thủ tục cần làm dành cho các chủ cơ sở giáo dục trong tương lai.

STT

Ngành

Mã ngành

Thủ tục thành lập cơ sở

Thủ tục hoạt động cơ sở

1

Giáo dục mầm non

8510

Điều kiện thành lập

 • Có đề án thành lập cơ sở mầm non. Đề án này phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như mạng lưới cơ sở giáo dục đã được phê duyệt bởi nhà nước tại địa phương
 • Đề án thành lập cơ sở mầm non cần xác định rõ những nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục, nội dung và chương trình giáo dục, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, nguồn lực tài chính của cơ sở, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Cơ sở mầm non được phép hoạt động khi:

 • Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
 • Có đất đai phù hợp, trường, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định để đảm bảo đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Địa điểm xây dựng lớp học phải  đảm bảo an toàn cho người học, người dạy và những người lao động tại cơ sở;
 • Có ba nhóm trẻ trở lên với tổng số ít nhất 50 trẻ và có không quá 20 nhóm trẻ;
 • Có chương trình giáo dục mầm non cùng các tài liệu chăm sóc và giáo dục trẻ theo đúng quy định của Bộ giáo dục và đào tạo;
 • Có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở đạt tiêu chuẩn. Đội ngũ này cần đủ số lượng và phải hợp lý về cơ cấu;
 • Nguồn lực tài chính phải đủ theo quy định để đảm bảo duy trì hoạt động giáo dục;
 • Cơ sở cần có quy chế tổ chức và hoạt động.

2

Giáo dục tiểu học

8520

Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục tiểu học:

 • Làm hồ sơ đề nghị thành lập, cho phép thành lập.
 • Hồ sơ bao gồm: đề án thành lập, tờ trình về đề án, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động; sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng, ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan đến việc thành lập, báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Gửi hồ sơ đến phòng Giáo dục và Đào tạo;
 • Trong thời hạn 20 ngày, phòng Giáo dục và đào tạo gửi văn bản ý kiến và hồ sơ cho UBND cấp huyện;
 • UBND cấp huyện ra quyết định thành lập, cho phép thành lập;
 • Chuẩn bị hồ sơ cho phép hoạt động giáo dục, gồm: tờ trình cho phép hoạt động giáo dục, quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về điều kiện cơ sở vật chất, chương trình…
 • Gửi hồ sơ đến phòng Giáo dục và Đào tạo;
 • Trong thời hạn 20 ngày, phòng GD&ĐT quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục.

Thủ tục để cơ sở kinh doanh giáo dục tiểu học hoạt động:

 • Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
 • Địa điểm xây dựng lớp học phải  đảm bảo an toàn cho người học, người dạy và những người lao động tại cơ sở;
 • Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;
 • Có tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học;
 • Có đội ngũ giáo viên, quản lý đạt tiêu chuẩn cả về số lượng và chất lượng;
 • Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở kinh doanh giáo dục đó.
 

3

Giáo dục trung học cơ sở

8531

Thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh giáo dục trung học cơ sở:

 • Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 • Nộp hồ sơ lên phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện;
 • Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ;
 • Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hạn;
 • Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

Thủ tục hoạt động của cơ sở kinh doanh giáo dục trung học cơ sở:

 • Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
 • Có địa điểm bảo an toàn cho người học, người dạy, người lao động;
 • Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học;
 • Có tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học;
 • Có đội ngũ giáo viên, quản lý đảm bảo về số lượng và chất lượng;
 • Có đủ nguồn lực tài chính;
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động.

4

Giáo dục trung học phổ thông

8531

Thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh giáo dục trung học phổ thông:

 • Có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đề án thành lập xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, bộ máy, nguồn lực, tài chính…;

Thủ tục hoạt động cơ sở kinh doanh giáo dục trung học phổ thông:

 • Có quyết định thành lập;
 • Có đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học;
 • Địa điểm cơ sở phải đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và người lao động;
 • Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy phù hợp với mỗi cấp học;
 • Đội ngũ nhà giáo đạt tiêu chuẩn;
 • Có đủ nguồn lực tài chính;
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Có thể thấy, hiện nay có rất nhiều mô hình kinh doanh giáo dục khác nhau. Nhưng dù kinh doanh theo loại hình nào thì chủ đầu tư đều cần phải hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ đăng ký kinh doanh để cơ sở giáo dục có thể đi vào hoạt động. Các hồ sơ này có thể khá phức tạp và gây khó khăn cho những nhà đầu tư còn ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư vào mô hình nhượng quyền UCMAS thì phía UCMAS sẽ giúp đỡ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục này một cách nhanh chóng.

Clip giới thiệu về nhượng quyền UCMAS

Trở thành đối tác của UCMAS Việt Nam, các nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ, tư vấn tỉ mỉ, tận tình trong toàn bộ quy trình và thủ tuch đăng ký kinh doanh giáo dục, làm đại lý nhượng quyền và luôn luôn đồng hành cùng sự phát triển của trung tâm.

UCMAS Việt Nam không chỉ hỗ trợ đối tác trong việc hoàn tất cả thủ tục đăng ký kinh doanh phức tạp, mà còn giúp các cơ sở này hoàn thiện việc set-up trung tâm, thu hút học sinh thông qua các chương trình marketing toàn hệ thống và thông qua website chính thức của UCMAS,... Đặc biệt nhất, UCMAS còn giúp các trung tâm đào tạo đội ngũ giáo viên - nhân tố quan trọng nhất quyết định chất lượng giảng dạy của trung tâm, nhờ đó mà đội ngũ giáo viên có thể nắm vững chương trình học, mục tiêu hướng đến và phương pháp dạy chính xác, phù hợp. Với sự giúp đỡ vững chắc từ UCMAS Việt Nam, các nhà đầu tư có thể nhanh chóng đưa trung tâm của mình vào hoạt động và không gặp phải nhiều trở ngại.

Các nhà đầu tư cũng có thể hoàn toàn an tâm và tin tưởng vào chất lượng chương trình vì “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS” là chương trình giáo dục hàng đầu, được khoa học chứng nhận giúp phát triển não bộ và tư duy cho trẻ từ 4 đến 14 tuổi thông qua công cụ bàn tính gảy.

UCMAS hỗ trợ đăng ký kinh doanh giáo dục

UCMAS không chỉ có tiếng tại Việt Nam mà còn được thế giới công nhận

Chương trình đã đào tạo hơn 600,000 lượt học sinh qua 10 năm hoạt động, giúp các bạn nhỏ tính toán nhanh hơn, học tập hiệu quả hơn, giảm thời gian học nhưng sức tập trung tăng cao nên kết quả học tập được củng cố. Ngoài ra, giá trị của chương trình còn nằm ngoài phạm vi học tập, giúp các bạn nhỏ tăng cường tư duy, tăng sức bền não bộ, chịu áp lực tốt hơn - một điều vô cùng cần thiết khi các bạn lớn lên và đi làm.

UCMAS là cái tên uy tín trong cộng đồng giáo dục Việt Nam và là đối tác vững mạnh mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua khi quyết định bỏ tâm huyết và công sức để đăng ký kinh doanh giáo dục và vận hành một cơ sở giáo dục uy tín.

Hiện nay, hệ thống UCMAS vẫn đang tiếp tục mở rộng trên toàn quốc. Các cá nhân và tổ chức đầu tư có nhu cầu hợp tác và sở hữu nhượng quyền của UCMAS Việt Nam vui lòng truy cập website http://nhuongquyen.ucmasvietnam.com/  hoặc liên hệ theo số 0904002309 (Ms Phương Anh) để được tư vấn.


Đánh giá
Đánh giá trung bình dựa trên 1 lượt đánh giá
5.0
 • 5 sao
  (1)
 • 4 sao
  (0)
 • 3 sao
  (0)
 • 2 sao
  (0)
 • 1 sao
  (0)
Vui lòng đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi
Nhận xét
Chọn ảnh đại diện (.png,.jpg,.jpeg,.gif)
UCMAS Việt Nam | Chương trình bàn tính và số học trí tuệ dang-ky-kinh-doanh-giao-duc Average rating: 5.0 1
Nhàn
16:03:50 28/01/2019

cảm ơn ucmas đã cung cấp thông tin

Bình luận Facebook