Hỗ trợ trực tuyến

Cải tiến phương pháp học

10:09 20/06/2018

Chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ” phát triển phương pháp “Two hands Four fingers” với công cụ bàn tính gẩy (Sử dụng 2 bàn tay và 4 ngón)